KIMTEC NETWORKS AB

Vi är ett företag som bedriver byggnation och underhåll av fiber- och datanät samt andra delar inom telekom.

Vi vänder oss till den offentliga och privata sektorn med våra tjänster. Tjänsterna som vi tillhandahåller är teknisk rådgivning, dokumentation, underhåll, service, felsökning, projektering och installation.

Det vi kan erbjuda är kostnadseffektiva projekt med kvalité och högkompentens på personal och alltid ett trevligt bemötande ifrån oss. Och självklart är vi certifierade enligt Robust fiber.

Planering

Projektledning

Vi har en lång erfarenhet ifrån att driva projekt stora som små. I projekten har vi en löpande uppföljning med kostnadsuppföljningar, byggmöten och avstämningar. Detta medför att vi har en väldigt god överblick i projektets budget, kvalité och tidplan.

Projektering

Vi har en bred kompentens omkring projektering.

I vår kunskapsbank har vi erfarenheter ifrån de olika operatörer och hur deras nätstruktur är uppbyggd. Vi kan hjälpa er med olika delar i projektet som att planera nätstruktur, markundersökning, markavatal eller andra relevanta tillstånd i projektet. Inget projekt är för litet för oss.

Dokumentation

I ett projekt både före och under arbetets gång är det viktigt med dokumentation lever upp till rätt standard eller att det existerar. Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa er att med att upprätta relevant dokumentation för just ert nät.

Installation

Fiber

Vi kan hjälpa er med dem olika delarna som behövs för ett komplett fibernät där vi bygger, planerar och dokumenterar. Har ni inte kontakt med operatör så kan vi även vägleda er med detta. Det kan vara ett nytt fibernät eller ett befintligt fibernät som inte fungerar optimalt.
Fiber behöver inte vara så krångligt.

 • Fiberinstallation
 • Fiberblåsning
 • Felsökning
 • Fastighetsnät
 • FTTH
 • FTTX

WiFi & Nätverk

Behöver ni nytt datauttag till kontoret, hemmet eller till en fastighetsstyrning?
Då kommer vi och hjälper er med detta, både litet som stort. Vi monterar och driftsätter switchar och accesspunkter till ett nätverk. Har ni kanske ett äldre bredbandsnät som byggts och där ni ständigt får fel i nätet? Då kan vi hjälpa med en åtgärdsplan för detta och en kostnadsberäkning. Vi hjälper er ifrån början till projektet är klart.

 

 • Nätverksinstallationer
 • Fastighetsnät
 • Wifi lösningar
 • Driftsättning
 • Accesspunkter
 • Felsökning

Service & underhåll

Fungerar inte ert nätverk optimalt?

Då kan vi mäta ut och konstatera eventuella brister i nätet och återkomma med handlingsplan och offert för arbetet.

Önskar ni ett serviceavtal kan vi även upprätta detta för att undvika onödiga kostnader och väntetider på ärenden.

Installationshjälp

Vi hjälper er att komma igång med er utrustning!

Tryggheten i att få allt i funktion efter att din fiberinstallation blivit utförd är något vi löser till dig.

Inkoppling av router, tv, telefon, accesspunkter eller annan smartutrustning som ni vill koppla upp till ert nätverk.